top of page
flag 2.png

Грижа за пилетата

        Полагането на грижи за новоизлюпените пилета трябва да започне още преди тяхното закупуване. Подготовката включва почистване и дезинфекциране на помещенията, в които те ще бъдат настанени, поставяне на достатъчно количество постеля, осигуряване на подходяща температура, влага, вентилация и осветление, избиране на стартерни фуражи и поилни системи и други. Потребностите на пилетата се променят по време на техния растеж за това полагането на правилни ежедневни грижи и следенето на тяхното здравословно състояние и поведение са изключително важни за постигането на оптимални резултати, свързани с тяхната продуктивност. Доброто качество на крайния продукт, а именно месото на птиците, зависи и от хуманното отношение и начина на тяхното ловене. Сайтът предлага полезна информация за отглеждането на пилета, която е систематизирана в зависимост от това дали пилетата ще се гледат в домашни или в промишлени условия. Публикувани са и таблици за продуктивните показатели, които се отнасят за бройлери Ross 308.

bottom of page