top of page

Грижи в домашни условия

1. Настаняване

 

     1. Помещението в което се настаняват пилета трябва да бъде почистено и дезинфекцирано – например със сода каустик 2% или гасена вар 10%.

   2. Подът се застила с постеля. За целта се използват талаш и дървени стърготини, слама или друг хигроскопичен материал. Осигурете около 2 см постеля. Важно е постелята да се поддържа суха през целия период на отглеждане на птиците. При наличие на течове от поилки или овлажняване на постелята в следствие на лош въздухообмен е необходима частична или цялостна подмяна на постелята. Мократа постеля е предпоставка за развитие на бактерии и болести.

3. Температурата в помещението трябва да бъде съобразена с нуждите на малките пилета от топлина:

      Препоръчва се отоплението да работи преди настаняването на птиците както и температурата да се контролира с термометри, които да са поставени на 20-30 см. от пода в различни точки на помещението. Възможно е да се разбере дали температурата в помещението е подходяща по реакцията на пилетата - ако тя е ниска, пилетата се скупчват, а при висока дишат с отворена човка.

      4. Препоръчва се влажността на въздуха да е 60-70% и да се поддържа въздухообмен в помещението, който да осигурява достатъчен приток на чист въздух и възможност за изхвърляне навън на вредните газове, за такъв се смята 5-6м3/час за всеки килограм жива маса.

     5. До 10-тия ден пилетата могат да се отглеждат при голяма гъстота – до 50 бр. на кв. метър, след което се разпускат на по-широко.

 

2. Хранене и поене

 

      1. Всички пилета трябва да могат да се хранят и пият веднага след тяхното настаняване

     2. Храненето на пилетата в първите дни става в пластмасови тавички. Пилетата влизат в тях и се хранят. Вместо тавички може да се използват велпапе или други материали, върху които да се сипва смеската. След първите 5-7 дни този начин на хранене е неудобен, защото пилетата замърсяват фуража и го разпиляват, затова се преминава към хранилки за възрастни птици.

      3. Фуражите за пилета биват:

           А) Стартерни фуражи – препоръчва се стартерният фураж да се дава 10 дни с цел развиване на добър апетит

и максимален ранен растеж и постигане на оптимално тегло

          Б) Фураж за подрастващи (гроуер) – фуражът за подрастващи пилета се ползва предимно в рамките на 14-16 дни след стартерния.

           В) Финишерни фуражи – трябва да се дават от 25-тия ден.

      4. Поставете вакуумни поилки – 1 бр. на 100 пилета. Първите 3 дни добавяйте Вигозин или 3 % мед във водата за пиене. Ръбът на поилната чинийка трябва винаги да бъде на височината на гърба на пилетата. Поилките трябва да са отдалечени от осветителните и отоплителните тела.

      5. На пилетата трябва да се осигурява вода по 24 часа на ден.

bottom of page