top of page

Продуктивност на бройлери Ross 308

         Информацията по-долу има за цел да покаже продуктивните показатели: живо тегло, дневен прираст, среден дневен прираст/седмица, дневна консумация на фураж, консумация на фураж с натрупване и разход на фураж на бройлери ROSS 308.

         Тези показатели показват продуктивността, която може да бъде постигната при добър мениджмънт, добри условия на околната среда и подходящи грижи за бройлерите каквито са например храненето и поенето.

              Възможно е средните стойности на продуктивността да са с 10 до 20% по-ниски поради:

 

  • Екстремни климатични условия, които намаляват продуктивността

  • Използването на нискокачествени суровини, които намаляват хранителното съдържание на фуража

  • Неправилно дозиране на храната и водата

  • Стрес при птиците

  • Болестни състояния

  • Икономически съображения

  • Други

Продуктивност на несексирани птици

(мъжки и женски)

* Живо тегло във фермата (т.е. с наличие на фураж в чревния тракт)

** Консумация на фураж на жива птица

***Конверсията на фуража включва началното живо тегло при настаняване и не отчита смъртността

Забележка: Стойностите в таблицата са закръглени, това може да доведе до малки неточности при използване на целевите показатели за изчисляване на други статистики за продуктивността

Продуктивност на мъжки птици

* Живо тегло във фермата (т.е. с наличие на фураж в чревния тракт)

** Консумация на фураж на жива птица

***Конверсията на фуража включва началното живо тегло при настаняване и не отчита смъртността

Забележка: Стойностите в таблицата са закръглени, това може да доведе до малки неточности при използване на целевите показатели за изчисляване на други статистики за продуктивността

Продуктивност на женски птици

* Живо тегло във фермата (т.е. с наличие на фураж в чревния тракт)

** Консумация на фураж на жива птица

***Конверсията на фуража включва началното живо тегло при настаняване и не отчита смъртността

Забележка: Стойностите в таблицата са закръглени, това може да доведе до малки неточности при използване на целевите показатели за изчисляване на други статистики за продуктивността

Използвана литература: Продуктивни показатели на бройлера ROSS 308, фирма Aviagen, http://en.aviagen.com/assets/Tech_Center/BB_Foreign_Language_Docs/Bulgarian_TechDocs/Ross-308-Broiler-PO-2014-BG.pdf

 

bottom of page